+45 86 404 333

Bidfunktionsbehandling

Få svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende bidfunktionsbehandling.

  1. Hvad er bidfunktionsbehandling?
  2. Hvem behandler?
  3. Hvad består behandlingen i?
  4. Hvor lang tid varer det?
  5. Hvor tit skal man til behandling?
  6. Hvad koster det?

Hvad er bidfunktionsbehandling?

Bidfunktionsbehandling er behandling af problemer i tyggemuskler og kæbeled og i visse tilfælde sammenbiddet, der medfører smerter, hovedpine og nedsat bevægelighed af underkæben.

Kæbeleddene og underkæbens muskler har behov for at arbejde uanstrengt. Det kan de ikke gøre, hvis fx tandstillingen tvinger underkæben bagud eller til siden.

På samme måde måde kan tandpres eller tænderskæren på grund af stress overbelaste kæbeled og tyggemuskler og give symptomer som knæklyde i kæbeleddene, ømme tyggemuskler og hovedpine.

Bidfunktionsproblemer kan opleves som nedslidte tænder, træthed i kæberne, trykkende smerter i kæber og hoved, knæklyde og låsningsfornemmelser i kæbeleddene og egentlige ledsmerter. Smerterne kan variere fra bagatelagtige over generende til næsten invaliderende. Forløbet er ofte svingende med gode og dårlige perioder.

For at få et ordentligt grundlag for behandling er det nødvendigt at kende til symptomernes udvikling og foretage en grundig undersøgelse.

Hvem behandler?

Tandlægeuddannelsen omfatter også bidfunktionbehandling, og enhver tandlæge er derfor berettiget til at foretage sådanne behandlinger. Det er dog ikke alle tandlæger, der ønsker det. I stedet henviser de til tandlæger med specialviden og erfaring inden for området.

Hvad består behandlingen i?

Bidfunktionsbehandling kan bestå i forskellige tiltag lige fra kæbeøvelser til operation. Når man efter en grundig undersøgelse kender symptomernes baggrund, vælges som hovedregel den mindst indgribende behandling for at bringe symptomerne under kontrol. Et vigtigt hjælpemiddel er bidskinner af forskellig slags. En bidskinne i overkæben er mest stabil, men den er vanskelig at tale med og bruges derfor mest om natten. En bidskinne, som kun omfatter sidetænderne i underkæben, generer ikke talen ret meget og er derfor velegnet til dagbrug.

Hvor lang tid varer behandlingen?

Det er som patient vigtigt at erkende, at bidfunktionsbehandling kan være langvarig, og at efterfølgende behandling af anden karakter kan være nødvendig. En typisk behandling med bidskinne varer ca. ½ år. Ved slidgigt i kæbeleddene kan den vare betydeligt længere. Nogle patienter generes så meget af natlig tænderskæren, at de vælger at bruge bidskinne hver nat i en længere periode.

Hvor tit skal man til behandling?

Som hovedregel går man til tandlæge hver 4. uge i starten. Senere er intervallerne mellem besøgene længere. Ved de enkelte besøg følges symptomerne, og bidskinnerne justeres.

Hvad koster det?

Den indledende undersøgelse og konsultation varer som regel en halv time og koster ca. 940 kr. En ukompliceret bidskinnebehandling med én bidskinne koster ca. 7.000 kr, mens en mere kompliceret bidfunktionsbehandling med to bidskinner koster ca. 16.000 kr for ½ års behandling.