+45 86 404 333

Tandregulering voksne

Få svar på de mest almindelige spørgsmål vedrørende tandregulering hos voksne.

  1. Hvordan adskiller tandregulering hos voksne sig fra tandregulering hos børn og unge?
  2. Bruger man andre typer tandbøjler?
  3. Hvad kan man rette hos voksne?
  4. Hvad koster det?
  5. Hvem skal betale?
  6. Er der tilskudsmuligheder?
  7. Hvad er kæbekirurgisk tandregulering?

Hvordan adskiller tandregulering hos voksne sig fra tandregulering hos børn og unge?

Det er i hovedtræk de samme metoder og den samme type bøjler, man bruger til at rette tænder hos voksne. Der er dog også forskelle. Fx er der ingen kæbevækst at påvirke, tænderne flytter sig langsommere, og de kan heller ikke flyttes så langt. Det betyder bl.a., at man kan være nødsaget til at indsætte miniskruer i kæbeknoglen eller operere kæberne ved mere omfattende behandlinger.

Bruger man andre typer tandbøjler?

Ved tandregulering af voksne vælges næsten altid fastsiddende apparatur, men ofte i en form, der er mindre synlige. Fx er det almindeligt hos voksne at anvende de såkaldte keramikbrackets på for- og hjørnetænder specielt i overkæben. Disse brackets er fremstillet af et keramisk materiale, der falder næsten i èt med de naturlige tænder. Til gengæld er de ikke så stærke som metalbrackets, og de er også både dyrere og vanskeligere at arbejde med.

Et andet alternativ kan være forgyldte tandbøjler. Guldfarven virker ikke så dominerende og ses derfor ikke så meget.

De faste bøjler kan også sættes på bagsiden af tænderne. Så ses de ikke forfra, men kan til gengæld være stærkt generende for tungen. Indvendige bøjler er væsentligt dyrere at benytte sig af og egner sig ikke til så mange behandlingsformer som de udvendige bøjler.

I udvalgte tilfælde, hvor tænderne ikke skal flyttes ret meget, kan man anvende tynde forme i klar plastik til at flytte tænderne.

Som supplement til fastsiddende bøjler er man i de senere år begyndt at skrue midlertidige titaniumskruer ind i kæbebenet. Disse miniskruer forøger virkningsgraden af den almindelige faste bøjle - især ved tandtab, paradentose o.l.

Hvad kan man rette hos voksne?

Hos voksne kan man rette næsten det samme som hos børn og unge og med næsten de samme metoder. I praksis drejer det sig om den samme type tandstillings- og bidfejl, som man finder hos unge mennesker, men som af forskellige årsager ikke er blevet rettet i ungdomsårene.

Hertil kommer de mere specielle tandstillingsproblemer. Eksempler er tandvandringer som følge af paradentose og tandvandringer som følge af manglende tænder. Også forkert bid, der har udløst hovedpine og kæbeledsproblemer, kan det være aktuelt at rette.

Hvad koster det?

Tandregulering hos voksne kan være alt fra en kortvarig, billig tandregulering med simple bøjler til langvarige, komplicerede behandlinger, hvor flere specialister må arbejde sammen. En helt lille behandling koster typisk ca. 12.000 kr. En mellemstor behandling med fast apparatur i kun én kæbe koster ca. 30.000 kr., mens en stor og kompliceret behandling koster ca. 45.000 kr. Betalingen fordeles i rater over den tid, som behandlingen forventes at vare.

Når en tandregulering påbegyndes, får man udleveret et honoraroverslag, der beskriver prisen, den ratevise betaling og vilkårene i øvrigt.

Hvem skal betale?

Som hovedregel må voksne selv betale for tandregulering. Kæbekirurgiske behandlinger og visse tandreguleringer nødvendiggjort af manglende tandanlæg betales af Regionerne.

Er der tilskudsmuligheder?

Ja, Sygeforsikringen "danmark" giver tilskud, hvis man er sikret i gruppe 1, 2 eller 5.
Søg nærmere information på www.sygeforsikring.dk.

Hvad er kæbekirurgisk tandregulering?

Ved større bidafvigelser som fx store overbid, store underbid og kæbeskævheder kan det være nødvendigt at operere kæberne. Kæbekirurgisk tandregulering er den tandregulering, som er en nødvendig del af den samlede behandling før og efter kæbeoperation.

I Danmark er der lovgivning for, at sådanne behandlinger skal bevilges af den Region, man bor i, hvis de er velbegrundede. Operationerne sker på udvalgte sygehuses kæbekirurgiske afdelinger, hvortil enhver tandlæge eller specialtandlæge kan henvise. I Region Midt er det på Aarhus Universitetshospital. Læs mere på www.kaebekir.auh.dk

Specialtandlæge Hans Peter Harbo har deltaget i arbejdet med kæbekirurgisk behandling siden 1970.